Het verhaal

Vaak wordt ons gevraagd of we ons idee achter het net willen vertellen. Daarom hebben we hier ook een pagina aan gewijd op onze website. Daar gaan we:

In 2015 zijn we (Wim, Dennis en Reinier) gestart met een volleybalplatform voor volleybaltrainers met volleybaloefeningen op beeld (www.volleybalxl.nl). In 2017 kwam daar SportenSpelXL bij (een platform voor docenten en leerkrachten met gymspellen op beeld). Al langer hadden we het idee om iets te betekenen voor de mensen om ons heen. Het is een landelijke trend dat steeds minder kinderen buiten spelen en steeds meer uren doorbrengen achter hun PC, Playstation of Smartphone.

Maar hoe bereik je de 'gewone burger' en de kinderen nu met volleybal? Hoe kunnen we kinderen laten zien hoe mooi volleybal en sport in het algemeen eigenlijk is? Het antwoord moest op straat liggen, vonden we. We moeten kinderen en volwassen enthousiast zien te maken voor volleybal. Dat is de basis. Hoe? Door het volleybalaanbod te vergroten en hier een gemakkelijke manier voor te verzinnen in samenwerking met diverse instanties die sporten en bewegen bij jong en oud stimuleren. Gekoppeld aan onze ervaring uit de volleybalwereld ontstonden de eerste ideeën voor een multifunctioneel sportnet. Een uniek sportnet. Want overal zie je voetbaldoeltjes, tafeltennistafels of basketbalpalen. Maar nergens kom je een net tegen dat geschikt is voor meerdere sporten. Als er dan al een (volleybal)net staat, doet het vaak pijn aan de ogen omdat het net in een erbarmelijke staat verkeerd.

We citeren graag een stuk uit het artikel dat SportKnowHowXL over ons schreef: "Een net en een bal. Meer zou je eigenlijk niet nodig moeten hebben en daarmee zou het plezier voor een grote groep sportliefhebbers kunnen beginnen. Vanuit die gedachte begon het te broeien bij een stel volleybalpioniers in het Veluwse plaatsje Oldebroek. Het resultaat moet binnenkort op straten en pleinen te bewonderen en heeft de naam Buitensportnet meegekregen."

Inmiddels zijn we een stuk verder. We gingen om de tafel met verschillende partijen om ons idee te bespreken en de haalbaarheid daarvan te toetsen. Denk aan combinatiefunctionarissen, sportdocenten, verenigingen en buurtcoaches. De reacties die daaruit voortkwamen, maakten ons nog enthousiaster. Combinatiefunctionarissen gaven aan het net goed te kunnen gebruiken om in de 'Speeluurtjes na schooltijd' extra mogelijkheden te hebben om sport aan te bieden. Verenigingen vertelden ons dat ze het net wilden gebruiken om hun eigen sport onder de aandacht te brengen tijdens schooltijd.

Uiteindelijk hebben we met diverse partijen een prototype ontwikkeld en geplaatst bij een school in de buurt. Dit sloeg enorm aan. Kinderen waren in de pauze aan het volleyballen, gymlessen worden buiten gegeven en 's avonds wordt er door kinderen en ouders volop gebruik gemaakt van het net en wordt er een potje badminton of voetvolley gespeeld. Daarom hebben we besloten om het net nog verder te ontwikkelen. Dat heeft geleid tot een compleet, multifunctioneel buitensportnet dat officieel gecertificeerd is. Enfin, verdere informatie over het net kunt u vinden op onze website

Wilt u meer weten over ons verhaal? Of wilt u iets met ons delen? Neem dan contact met ons op.